Goed zijn, samen beter worden.
aandacht    inhoud    expertise

Dit bieden we u:

   

  • Een personeelsdossierscan; inhoud van dossiers kan heel veel informatie geven over de situatie op de werkvloer
  • Diagnostisering en specialistische begeleiding bij beperkingen en gedragsproblemen
  • 20 jaar werkervaring en opleiding in de sector Zorg en Welzijn en de Gehandicaptenzorg om in te zetten in uw bedrijf
  • Het bijhouden van personeelsdossiers
  • Coaching van direct betrokkenen op de werkvloer (leidinggevenden én collega’s)
  • Rechtstreekse (inhoudelijke) interventies en begeleiding van de betrokken werknemer en zijn omgeving (op de werkvloer)
  • In samenwerking met uw personeelsfunctionaris de financiële situatie rondom de betrokken werknemer organiseren in het kader van de (toekomstige) subsidies
  • Een onafhankelijke verbinding tussen werkgever, werknemer en eventueel betrokken instanties 


Kortom: Volledige ontzorging, waarbij u als werkgever de regie houdt.