Goed zijn, samen beter worden.
aandacht    inhoud    expertise

Problemen op de werkvloer: wat betekent dat voor uw bedrijf?

 

Werknemers die niet goed functioneren. Daar heeft ook u ongetwijfeld mee te maken. Niet functioneren betekent dat de werkzaamheden onvoldoende worden uitgevoerd, er geen goede samenwerking tussen werknemers onderling is of dat er sprake is van (langdurige) afwezigheid. Dit kost u veel geld. Er is altijd een achterliggende oorzaak. Psychische problemen, problemen in de thuissituatie, financiële problemen of niet-onderkende beperking. Wij zijn er om die achterliggende oorzaak op te lossen.     Werknemers die niet goed functioneren betekenen voor u extra zorg en extra kosten. Vaak zijn de problemen rondom de werknemer al een tijdje aan de gang voordat de werkgever het in de gaten krijgt. U rent dus altijd achter de feiten aan.

 

Daarnaast is er de groep "mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt", waar u ongetwijfeld mee te maken heeft of mee te maken gaat krijgen. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk hebben, krijgen en houden betekent in veel gevallen dat u als bedrijf daar extra tijd en aandacht aan moet besteden.

Het is de moeite waard te laten onderzoeken of hier nu al subsidie voor te ontvangen is. Wij kunnen voor u de juiste contacten leggen. Buiten dat moeten er ruim 100.000 mensen vanuit de sociale werkvoorziening of wachtlijst geplaatst worden binnen het reguliere bedrijfsleven. Dit betekent “enige” aanpassing op de werkvloer om te komen tot de positieve bijdrage die deze groep ook in uw bedrijf kan leveren. Deze aanpassing leveren wij, het kost u geen energie en tijd.

 

Maatschappelijk verantwoord mensen inzetten

De overheid biedt subsidie als u mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst neemt of hebt. En wist u dat mensen met een arbeidsbeperking om verschillende redenen behoefte hebben aan repeterende werkzaamheden als dagelijks werk?
Biedt u dus eenvoudig werk in bijvoorbeeld de schoonmaak, productie of horeca, dan staan er veel gemotiveerde en trouwe krachten èn mogelijk subsidiegeld voor u klaar.