Goed zijn, samen beter worden.
aandacht    inhoud    expertise

Uit de media:

'Verplicht beschut werk is nieuwe WSW met minder budget'

 

Het kabinet tuigt een nieuwe Wet sociale werkvoorziening op, maar met minder geld. Die kritiek levert de VNG op het voornemen van staatssecretaris Jetta Klijnsma om gemeenten te verplichten beschut werk in te voeren. In een brief vraagt de vereniging meer invloed van gemeenten.

 

100 plaatsen
Het kabinet wil de participatiewet aanpassen om gemeenten zo te verplichten beschut werk in te richten voor mensen die ook met ondersteuning niet bij reguliere werkgevers aan de bak komen. In de Participatiewet staat nu wel dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor deze groep, maar is de verplichting nog niet opgenomen. En het gaat niet goed met het realiseren van beschutte plekken. Uit een onderzoek van de Inspectie SZW bleek dat er tot nu toe nog maar een slordige 100 plekken gerealiseerd zijn, terwijl op ruim 3000 plekken gerekend was. Een kwart van de gemeenten zegt helemaal geen plannen voor beschut werk te hebben.


Toch weer schotten
Maar de VNG vindt de verplichting geen goed idee:  ‘Met het voorstel voor verplicht beschut werk gaat het kabinet lijnrecht in tegen de eigen uitgangspunten van de Participatiewet. De Participatiewet is bedoeld om mensen een stap te laten maken naar zo regulier mogelijk werk. Beschut werk is geen regulier werk’, aldus de vereniging. Bovendien vindt de VNG dat de wet zoals Klijnsma die nu voorstelt niet strookt met de bestuurlijke afspraken om tot een ‘samenhangend pakket aan aanpassingen te komen’. Ook worden nu weer schotten geplaatst terwijl de Participatiewet juist bedoeld was om tot één regeling te komen.

Praktijkroute
In een brief vraagt de VNG aan Klijnsma om gemeenten zelf met een alternatief te laten komen. Om toch meer mensen sneller aan werk te helpen, pleiten gemeenten voor de ‘praktijkroute’: Als op de werkplek de loonwaarde van een werknemer lager blijkt dan het minimumloon, komt de werknemer automatisch in het doelgroepenregister. Aan zo’n systeem – dat minder bureaucratisch is dan het huidige - is meer behoefte aan dan aan een hernieuwde wsw, aldus de VNG.

 

19 aug 2016

door: Margot Limburg,
Binnenlands Bestuur