Goed zijn, samen beter worden.
aandacht    inhoud    expertise

Merle Rouweler

is orthopedagoog MSc. (NVO) en heeft veel ervaring met (jong)volwassenen met gedragsproblemen, verstandelijke beperkingen en leerproblemen.
Daarnaast ondersteunt en begeleidt zij mensen bij wie sprake is van een autisme spectrumstoornis (ASS), AD(H)D of sociaal-emotionele problemen. Tevens is zij bevoegd om diagnostiek uit te voeren.

 

Anja van den Hoorn

biedt HBO Casemanagement en Trajectbegeleiding en is gespecialiseerd in het analyseren van complexe en gecombineerde zorgvragen.
Hierbij wordt uitgezocht wat de oorspronkelijke hulpvraag op alle leefgebieden (wonen, werken/school en vrije tijd) is. Met die informatie kan zij vakkundig adviseren en begeleiden.

 

Wij vullen elkaar (van harte) aan in expertise.